Forum Dyskusyjne
dla wszystkich!

Psychologia & Filozofia - Kim chc? zosta? w przysz?o?ci?

neon103 - 2006-06-08, 21:39
Temat postu: Kim chc? zosta? w przysz?o?ci?
No w?a?nie kim?
*pere?ka* - 2006-06-08, 21:43

pytanie filozoficzne czy praktyczne? :P

mam zamiar zdawa? na studia na socjologie i/lub politologie, botanike, biotechnologie, technike ?ywno?ci!
Jeszcze nie wybra?am! To mnie interesuje! A kim w ko?cu zostane? nie wiem :cry:

neon103 - 2006-06-08, 21:53

*pere?ka* napisał/a:
pytanie filozoficzne czy praktyczne?

No wiesz, lepiej realne.
Bo ja mog? napisa?, ?e zostan? prezydentem, a tak nie b?dzie!

omlet - 2006-06-08, 22:31

zawsze chcia?em zosta? prezenterem tvn-u
Blanca - 2006-06-09, 08:05

*pere?ka* napisał/a:
mam zamiar zdawa? na studia na socjologie i/lub politologie, botanike, biotechnologie, technike ?ywno?ci!
Jeszcze nie wybra?am!

MAm ten sam problem...
Chcia?abym i?? na finanse i rachunkowo??, administracj?, matematyk?, turystyk?, filologi? hiszpa?sk?...... I nie wiem krtóre mam wybra? :/ ... Mam jeszcze rok, wi?c zd?rze si? zdecydowa?..

KIm chc? zosta? w przysz?o?ci ? -> szcz??liw? ?on? i matk? dwójki dzieci :mg: hieh

buziaczek - 2006-06-09, 13:28

Ja w przysz?o?ci chce i?? na Medycyne i zosta? lekarzem ze specjalizacj? kardiolog i kardiochirurg. W najgorszym wypadku pójd? na Piel?gniarstwo i zostan? piel?gniark? :)
coffee_man - 2006-06-09, 17:52

A ja chcialbym administrowac siecia w jakiejs wielkiej korporacji ;)
asko - 2006-06-09, 18:12

prawnikiem
ajs - 2006-06-10, 14:32

w przyszlosci chce zostac osob? :
pewn? siebie
d?rz?ca do celu...
kochaj?c? i kochan?
pracowit?
wytrwa??...
miej?ce swoje motta i prawdy zyciowe
z wlasnym stylem i puntkem widzeniaprawnikiem :D lub wterynarzem :) albo...psyhiatr?

Kitty - 2006-06-15, 21:54

ja bym chciala zosta? konserwatorem dzie? sztuki, ale mam bardzo ma?e szanse...
Dark Angel - 2006-06-15, 21:58

Kitty, ma?e szanse to nie znaczy, ?e tych szans nie masz. Postaraj si?, a b?d? te szanse! Wiem po sobie... Te? chcia?em to forum zamkn?? po tygodniu, bo nikt nie pisa?, a teraz... Dzi?ki wielkie kochani!
Bia?og?owa - 2006-06-15, 22:05

jak by?am ma?a zawsze chcia?am zosta? piosenkark? :P teraz kiedy jestem juz troche starsza stwierdzam, ?e piosenkarki zemnie nie bedzie, tak wi?c ide na pi?karza :lol: A tak na prawde to pójde na grabarza ;)
malinka - 2006-06-18, 15:31

Chcia?abym i?? na psychologi?, ale pewnie nie pójd?... My?l?,?e jak ju? sko?cz? to moje cudowne technikum to spróbuj? dosta? si? na politechnik? gda?sk?, ale kierunku jeszcze nie wybra?am. Oczywi?cie co? z architektur? i budownictwem :D
Marta_16 - 2006-06-18, 16:52

Chcia?abym by? psychologiem lub pedagogiem. My?le równie? o prawie lecz to chyba nie doko?ca dla mnie.
sappy - 2006-06-27, 11:23

Wiecie co?
JAk by?am ma?a to chcia?am zosta? lekarzem i jak dr. Queen leczy? ludzi.Potem hcia?am zosta? piosenkark?, ale z tego nic nie b?dzie bo do spiewania to chyba si? nie nadaj?. Ale pewnego pi?knego dnia wpad?am na pomys? ?eby chwyci? gitar?. Przez pierwsze pó? roku chodzenia na ognisko muzyczne prawie nic nie gra?am. Jaki? czas temu wzi??am si? na serio za granie i to sie sta?o moj? pasj?. Olewam szko?? muzyczn? i nuty, ale za to cale dnie potrawi? rozgryza? tabulatury. Nie chc? zosta? jakim? wielce bogatym prawnikiem, super gwiazd? rocka.. Nie.. Ja gra? w jakim? zespole dla grupy wiernych fanów w kraju, wyda? jak?s p?yt?, zwiedzi? troch? ?wiata i dobrze sie bawi?. Jednocze?nie zabrabi? na muzyce tyle ile niezb?dne jest do rzetrwania.A potem umrze? m?odo w poczuciu spe?nienia ;] .. Tylko co na to moja mama - pani Prezes ;/ ;/;/;/

Deirdre - 2006-06-27, 13:52

Kiedy? marzy?am o medycynie, ale ju? mi przesz?o.
Psychologia i farmacja - nie mog? si? zdecydowa?. :)
Na pedagogik? te? z?o?? papiery, ?eby gdziekolwiek si? dosta?, gdyby z tymi wy?ej co? nie wysz?o.
My?la?am jeszcze o biotechnologii i chemii, ale jako? nie jestem przekonana...

Agentka - 2006-06-27, 13:54

ja wi??e moj? przysz?o?? z j?zykiem angielskim!
A bynajmniej teraz tak planuje!
Od pa?dziernika rozpoczynam studia i zobaczymy jak mi si? ?ycie potoczy! :|

Kraver - 2006-06-27, 23:52

Chcia?bym pozosta? sob?. :niepewny:
guevara - 2006-06-27, 23:55

W przysz?o?ci chcia?bym rozumie? te sprawy, których dzi? nie rozumiem. Chcia?bym by? szcz??liwym cz?owiekiem.
nina - 2006-06-28, 00:11

guevara,
Wszystkie sprawy które,dzisiaj nie rozumiesz pó?niej stan? si? bardzo proste.Ale one zawsze b?d? i te? bed? takie które niebedziesz mug? ?atwo rozwi?za?. :wink:
A ja kiedy? chcia?am by? stró?em prawa,potem chcia?am i?? na medycyn? ,a w ko?cu jestem kim? innym ni? chcia?am by? i te? mi z tym dobrze. :lol:

SKAza - 2006-06-28, 11:44

Jest kilka mo?liwo?ci, gdy? jeszcze nie dokona?am wyboru. Moim wielkim marzeniem by?o niegdy? zdawa? do Szko?y Teatralnej w Krakowie, ale teraz chyba z niego zrezygnuj?. Ju? nawet nie o to chodzi, ?e jest trudno si? tam dosta?, ale trudno jest po sko?czeniu tej szko?y, kiedy to ma si? znale?? jak?? prac?. No w?a?nie, wi?c nie mia?abym zarobku... Id?my dalej... Uwielbiam sztuk? szeroko poj?t?, literatur?, etc, wi?c mog? i?? na studia z Kulturoznawstwa... Ale rozwa?am jeszcze pój?cie na studia z j?zykiem polskim, wszak w LO by?am na profilu humanistycznym, hmm.... ci??ka sprawa... (;

W pi?tek wybieram si? do specjalisty (psychologa), który ma rozpozna? jakie mam predyspozycje, w jakim zawodzie najlepiej b?d? si? czu?a. Oczywi?cie nie zaufam temu ca?kowicie, ale by? mo?e nakieruje mnie to na jak?? drog? - zobaczymy. (;

*pere?ka* - 2006-06-28, 13:31

SKAza napisał/a:
Moim wielkim marzeniem by?o niegdy? zdawa? do Szko?y Teatralnej w Krakowie, ale teraz chyba z niego zrezygnuj?. Ju? nawet nie o to chodzi, ?e jest trudno si? tam dosta?, ale trudno jest po sko?czeniu tej szko?y, kiedy to ma si? znale?? jak?? prac?.


Te? kiedy? o tym my?la?am! Ale przestraszy?am si? tego,?e na egzaminach karz? mi udawa? np. czajnik, a ja si? zestresuje i nic nie wymy?le, albo zaczne fa?szowa? jak b?d? ?piewa?!
A poza tym wola?abym zosta? aktork? teatraln? i musia?abym popracowa? nad si?? g?osu, a u mnie z tym kiepsko. No i w teatrach pe?no aktorów :(

SKAza - 2006-06-28, 13:43

Egzaminy to nic strasznego, da si? je zda?. (; - Znajomi zdawali w zesz?ym roku i dostali si? bez problemu. Oczywi?cie, mieli za sob? ju? przynale?no?? do pewnego teatru i pe?no ró?nych warsztatów na skal? europejsk?... ale co pó?niej? Znalezienie pracy jest trudne. A zw?aszcza za jak?? przyzwoit? p?ac?...
Pica - 2006-06-28, 19:01

No w?a?nie, najgorsze jest to ?e trzeba bra? pod uwag? to czy si? znajdzie prac? ;/ Ja najbardziej obawiam si? ?e b?d? musia?? zrezygnowa? z moich marze? o pisaniu, je?li nie rozwin? moich zdolno?ci, pozostanie mi co? prozaicznego, jak prawo czy psychologia.
SKAza - 2006-06-28, 21:54

Prawo i psychologia - ci??kie, zw?aszcza to pierwsze.
Dithka - 2006-06-29, 17:21

Nic- tylko filologia francuska!!!!!!!!!!! Jak kiepsko zdam matur? z franca- to nic!!! Poczekam do nast?pnej zimowej serii..i jeszcze raz! Jak nie poskutkuje dalej...to nic! Jad? do Francji i koniec, czy z wykszta?ceniem, czy bez- niewa?ne. Najpierw skromna praca "na lewo", powrót z podszlifowanym j?zykiem i... znów podej?cie do egzaminów...a? mnie przyjm?!!!!;DDD I tak po uko?czonych studiach z tytu?em filologa wybywam do Francji na d?u?ej, szukam pracy, m??a, domku etc... Co tam dok?anie..nie wiem, byleby z Francj?!!!!! Vive la France!!!!!!
buziaczek - 2006-08-11, 19:49

Ju? wcze?niej tutaj napisa?am ?e chc? zosta? lekarzem, ale ostatnio my?la?am na powa?nie nad tym kim tak chcia?abym zosta? i wywnioskowa?am, ?e chcia?a bym tak?e by? psychologiem/pedagogiem i uczy? dzieci w przedszkolu, albo w podstawówce naucza? nauczania pocz?tkowego w klasach 1-3 :)
Fantasia - 2006-08-11, 20:59

Kiedy? chcia?am by? lekarzem s?dowym(naprawde ciekawy zawód!), ale w?tpi?, ?e medycyn? bym uko?czy?a :( Teraz rozpoczynam kierunek lingwistyczny na UG i podejrzewam, ?e nauka innych albo translatoryka da mi satysfakcj?, która przy wyborze przysz?ego zawodu by?a podstawowym kryterium.
Rocamoya - 2006-08-11, 22:26

Ja zawsze chcia?em zosta? jakim? sportowcem :) sta? na podium, s?ysze? Mazurka i czu? jak ciarki przechodz? po plecach... takie moje marzenie na przysz?o??... realnie my?l?c-wyrwa? si? z mie?ciny zwanej Szczekociny b?dzie trudno...
Interesuje mnei te? biologia, wi?c co? z tym zwi?zane :)

KASHA - 2006-09-07, 22:28

...jak by?am ma?a to chcia?am z kole?ank? zostac stra?akiem ;] pó?niej chcai?am byc lekarzem,pó?niej policjantem,niania w domu ma?ego dziecka a pó?niej sportowcem-koszykark?, chcai?am tez trafic do wojska..a teraz chce by? ratownikiem medycznym i tez tak sie stanie :) mam nadzieje ze moj cel w zyciu osiagnie szczyt :) )) jestem w klasie maturalnej a pó?niej kireunek Ratownictwo Medyczne :)
POZDRAWIAM WSZYSTKICH

kirke - 2006-09-08, 15:45

chcia?am by? w sumie wszystkim ??cznie z tajnym agentem i ksi?dzem :twisted:
obecnie swoj? przysz?o?? widz? tylko w laboratorium ... zamierzam studiowa? chemi? stosowan? a potem mo?e uda si? co? wysadzi? :twisted:

Aska1708 - 2007-01-27, 16:27

chcia?abym zosta? psychologiem,albo pedagogiem,ale na razie to tylko marzenia,jestem dopiero w pierwszej klasie liceum wiec mam jeszcze troche czasu na podj?cie decyzji:P
Lukas1990 - 2007-01-27, 17:38

Nie marzy mi sie nic specjalnego :P Mo?e odpowiem tak
"Proste ?ycie marzy mi si? prosty ?wiat"

I cho? pasmo niepowodze? spycha nas na pobocze
To wiem ?e zamierzany cel osi?gniemy
Z kamieniami do dna ale dobrniemy
Bo liczy si? pasja mi?o?? nie pieni?dze
One przyjd? z czasem
A tymczasem dbaj o ?ycie w?asne
?eby by?o takie jak my chcemy

Mkj - 2007-01-27, 17:50

Kim? Pos?a?cem sztuki.
Lukas1990 - 2007-01-27, 17:53

Mkj napisał/a:
Kim? Pos?a?cem sztuki.


Hehehe, nie chce ?y? mie? zwyczjene ?ycie dzi?ki temu b?de wyj?tkowe :P :)

jaco - 2007-01-27, 17:53

A ja chcia?bym zosta? sob? :P a tak serio to jeszcze nie wiem, marzy mi sie prowadzenie schroniska w górach, mo?e si? kiedy? uda
Mkj - 2007-01-27, 17:56

Lukas1990 napisał/a:
nie chce ?y? mie? zwyczjene

Mówi?em o sobie. :P Ale Ty widze, te? takie zap?dy tylko innej formy sztuki. :P :)

?abka - 2007-01-27, 17:58

"Jak dorosne zostan? psycholoszk?" :D

Chc? zosta? psychologiem, ale równiez pozosta? sob?, by? ca?y czas t? sam? Zabk?, tylko mo?e m?drzejsz? i bardziej dojrza?? :)

Lukas1990 - 2007-01-27, 17:58

Mkj napisał/a:
Lukas1990 napisał/a:
nie chce ?y? mie? zwyczjene

Mówi?em o sobie. :P Ale Ty widze, te? takie zap?dy tylko innej formy sztuki. :P :)


:lol: :lol: :lol: no to strzeli?em gafe :P :wstyd:

SKAza - 2007-01-27, 18:04

Jak dorosn? chc? zosta?... OWOCEM JOGOBELLI! (;
Klang - 2007-01-27, 18:06

Ja chc? zosta? osob? percepcyjnie odmienn? i wie?? ?ycie le?nego ?wira ;]
Igriana - 2007-01-27, 18:21

Ja bym chcia?a zosta?... po prostu zosta? ^^
Klang - 2007-01-27, 18:23

Igriana napisał/a:
po prostu zosta?

Jak ?adnie napisane. Usi?d? sobie obok Ciebie. Tu, w tym po?cie i pomy?l? nad tym.

Hellnen - 2007-01-27, 18:34

Kiedy? marzy?am ?eby zosta? prezydentem, potem zakonnic? jeszcze podrodze by? dró?nik, nauczyciel a? wkoncu stwierdzi?am ?e zostan? kimkolwiekbyb?d? :)
Achti - 2007-01-27, 19:53

Jeszcze niedawno chcia?em zosta? informatykiem, ale stwierdzi?em, ?e nie pasuj? na informatyka. Teraz mierz? w kierunku filologii polskiej, specjalno?? edytorstwo. No ale siostra mówi, ?e mo?e mi si? jeszcze kilka razy zmieni?...^^
Mkj - 2007-01-27, 19:56

Zmieni Ci sie... jak lubisz aktorzenie to jak wejdziesz raz na scene (prawdziwa) to nie zejdziesz. :] Najgorszy na?og uzaleznia od 1szego razu. :)
Klang - 2007-01-27, 19:56

Hmm, te? chcia?bym pój?? na filologi? polsk? ale ?rednia krajowa to ?mieszna suma w porównaniu z dochodami absolwentów wydzia?u informatyki na politechnice.
jaco - 2007-01-27, 19:58

Achti napisał/a:
No ale siostra mówi, ?e mo?e mi si? jeszcze kilka razy zmieni?...^^
prawie na pewno Ci si? zmieni ;] ja dopiero pod koniec 2 klasy LO zdecydowa?em si? na geografi? a teraz z niej zrezygnowa?em i od przysz?ego roku prawdopodobnie ukrainoznawstwo zaczynam ;]
Achti - 2007-01-27, 21:01

Klang napisał/a:
Hmm, te? chcia?bym pój?? na filologi? polsk? ale ?rednia krajowa to ?mieszna suma w porównaniu z dochodami absolwentów wydzia?u informatyki na politechnice.


A ja stwierdzi?em, ?e w ?yciu b?d? robi? to, co lubi? i kocham, a nie to, co daje dobre utrzymanie. Lubi? informatyk?, aczkolwiek tylko jako hobby...^^ I zauwa?y?em, ?e ?eby np. tworzy? strony internetowe wcale nie potrzeba "papierka" z uczelni, tylko umiej?tno?ci. Za to doceniam internet;)

jaco - 2007-01-27, 21:02

Achti napisał/a:
A ja stwierdzi?em, ?e w ?yciu b?d? robi? to, co lubi? i kocham, a nie to, co daje dobre utrzymanie.
:brawo: takie podej?cie lubie! niestety ma?o osób dzisiaj tak mysli ;/
Antoine - 2007-01-27, 21:18

Niestety sama jeszcze nie wiem, co chc? robi? w ?yciu i kim zostan? :( Bardzo mnie martwi ten fakt. Gdy tak my?l? co by mi sprawia?o rado??, mówi? o tym, to znajdzie si? zawsze taka osoba, która podetnie mi skrzyd?a i powie-nie nadajesz si? do tego... :? Szukam swojego miejsca.
Klang - 2007-01-27, 21:21

Achti, strony internetowe stworzy ka?dy domoros?y informatyk. Porz?dny program napisa?, to co? troch? innego.
Mkj - 2007-01-27, 21:21

Achti napisał/a:
?yciu b?d? robi? to, co lubi? i kocham, a nie to, co daje dobre utrzymanie

jaco napisał/a:
ma?o osób dzisiaj tak mysli

Hmm bo je?eli kto? (facet) my??i o rodzinie, przyszlosci to musi pomyslec o utrzymaniu a nie o pasji... aczkolwiek praca nie do konca skre?la pasj?... ale je?eli kto? zrobi to na odwrót mo?e przegra?. Ja na szczescie mam tak, ?e bede w stanie po??czy? pasje z prac? i bedzie sie dalo wy?y?. :] Ale czy mi wyjdzie moj plan, sie oka?e. :D

jaco - 2007-01-27, 21:27

Mkj napisał/a:
Hmm bo je?eli kto? (facet) my??i o rodzinie, przyszlosci to musi pomyslec o utrzymaniu a nie o pasji...
smutne ale prawdziwe ;/ niestety ca?y swiat opiera si? na pieni?dzach i na d??eniu do zdobycia jak najwi?kszej kasy ;/ ja bym wola? ?y? skromni ale szcz??liwie ale wtedy kobiety na pewno sobie nie znajd? ;]
Klang - 2007-01-27, 21:33

jaco napisał/a:
Hmm bo je?eli kto? (facet) my??i o rodzinie, przyszlosci to musi pomyslec o utrzymaniu

Sad but true. Cz?owiek chce utrzyma? siebie, rodzin? i do tego jeszcze chce realizowa? jakie? marzenia.

jaco napisał/a:
ja bym wola? ?y? skromni ale szcz??liwie ale wtedy kobiety na pewno sobie nie znajd?

Mam nadziej?, ?e Twoja wizja nie jest prawdziwa. Mam z?udn? nadziej?, ale b?d? si? jej trzyma ;/

Achti - 2007-01-27, 21:51

Klang napisał/a:
Achti, strony internetowe stworzy ka?dy domoros?y informatyk. Porz?dny program napisa?, to co? troch? innego.


Tak, ja wiem, ale g?ównie chodzi?o mi o stwierdzenie, ?e w internecie nie licz? si? papiery, tylko umiej?tno?ci.

A mi si? zdaje (cho? jeszczem m?ody i gupi :D ), ?e je?li kto? naprawd? chce robi? co?, co kocha, to utrzyma si? z tego i wy?yje. No i warto inwestowa? w nauk?...

jaco - 2007-01-27, 21:54

Achti napisał/a:
?e je?li kto? naprawd? chce robi? co?, co kocha, to utrzyma si? z tego i wy?yje.
no niestety z tym to ró?nie bywa ;/
Krystyna - 2007-01-27, 21:55

chc? by? snajperk?, chc? by? astronautk?, chc? by? psychologiem i pomaga? ludziom, chc? by? 'mam?' i mie? rodzinny dom dziecka, chc? by? t?umaczem angielskim i arabskim :)

Nigdy nie b?d?... ale chc?!

Antoine - 2007-01-27, 22:27

Mazina napisał/a:
Nigdy nie b?d?... ale chc?!

Wezm? przyk?ad a Maziny i napisz? kim chcia?abym by?, mimo ?e raczej nie b?d? :P
Chc? by? architektem wn?trz, diabetologiem (tam marzy?am jako dziecko), t?umaczem przysi?g?ym niemieckiego, tancerk?, ?on? nadle?niczego na Mazurach i matk? dla trójki dzieci :D Oraz w?a?cicielk? drewnianego domu i Toyoty Avensis :lol:

Mkj - 2007-01-27, 22:47

jaco napisał/a:
?y? skromni ale szcz??liwie

Skromnie i szczesliwie z kobieta? Ja mysle, ?e Klang ma racje. :]

Achti... pewnie, ze mozna sie spelniac i zarabia? dobrzem tylko trzeba mie? dobrze p?atn? pasj?.. a mysle, ze biura, kierowniczenie itp to nie jest niczyja pasja.. ale s? takie.. nieliczne, pewnie. ;]

Igriana - 2007-01-27, 23:04

Mkj napisał/a:
Skromnie i szczesliwie z kobieta? Ja mysle, ?e Klang ma racje.


O rzesz Ty! Ja Ci tu dam! Nie wszystkie kobiety my?l? tylko o pieni?dzach! Jak si? ma rodzin? spor?, to rozumiem. Dzieci trzeba wykszta?ci? i dobrze wychowa?. Ale mo?na ?y? na ?redniej stopie i by? szcz??liwym. Do ?ycia nie trzeba nic wi?cej poza powietrzem, dachem nad g?ow?, ?arciem i domowym ciep?em!

Eos - 2007-01-27, 23:12

Zawsze rozpatrywa?am swoj? przysz?o?? przez pryzmat pieni?dza.
Prawo, medycyna. A zawsze marzy?am o nauczycielstwie. Zreszt? podobno mam predyspozycje.
Ale musz? my?le? przysz?o?ciowo. Pewnie teraz mnie zjedziecie, ale có?. Sytuacja nauczy?a mnie samodzielno?ci i praktycznego podej?cia do ?ycia.

Achti - 2007-01-27, 23:16

A ja wydam ksi??k? i za?o?? w?asne wydawnictwo. No i oczywi?cie dostan? oskara za rol? pierwszoplanow? w jakiej? megaprodukcji.

No, to tyle z marze?, wró?my do rzeczywisto?ci^^

Mateusz, w?a?ciwie to pasje mo?naby podzieli? na takie, które op?acaj? si? w Polsce i takie, które op?acaj? si? za granic?;) Bo w takim kraju jak USA chyba ka?da pasja mo?e si? op?aca?, a czym dziwniejsza, tym lepsza^^

Mkj - 2007-01-27, 23:53

Igriana napisał/a:
Ale mo?na ?y? na ?redniej stopie i by? szcz??liwym. Do ?ycia nie trzeba nic wi?cej poza powietrzem, dachem nad g?ow?, ?arciem i domowym ciep?em!


W 100% si? zgadzam, a Ty nie przeczytalas dokladnie i na opak mnie zrozumia?as.

Eos napisał/a:
Pewnie teraz mnie zjedziecie, ale có?


A tam, myslisz przyszlosciowo to ni dobrze i nie ?le... poprostu sie troszczysz o przyszlosc mysle nikt Cie nie pojedzie. -.-

Klang - 2007-01-28, 11:21

Achti, umiej?tno?ci owszem, zawsze s? najwa?niejsze. Tylko nie wydaje mi si?, ?eby kto? pozwoli? samoukowi tworzy? CMS. Ka?dy kto zleca witryn? w PHP z wykorzystaniem SQL oczekuje ?adnego wygl?dy, ?atwego interface i przede wszystkim bezpiecze?stwa.

Ale masz racj? ?atwiej jest temu kto ma umiej?tno?ci a nie ma papierka ni? temu kto ma papierek a nie posiada umiej?tno?ci.

Herman Coenen - 2007-01-28, 13:26

*pere?ka* napisał/a:
pytanie filozoficzne czy praktyczne? :P

mam zamiar zdawa? na studia na socjologie i/lub politologie, botanike, biotechnologie, technike ?ywno?ci!
Jeszcze nie wybra?am! To mnie interesuje! A kim w ko?cu zostane? nie wiem :cry:


B?agam, nie.

kakti - 2007-01-28, 13:40

Eos napisał/a:
Zawsze rozpatrywa?am swoj? przysz?o?? przez pryzmat pieni?dza.


ja te? i dobrze mi z tym :D

ale b?d?c w temacie:
-psycholog
-historyk
-polityk
-dziennikarz
-pisarz (najlepiej by by?o gdybym pisa? ksi??ki historyczne :roll: )

Klang - 2007-01-28, 14:56

Cytat:
Jeszcze nie wybra?am! To mnie interesuje! A kim w ko?cu zostane? nie wiem

Zastanów si? po co idziesz na studia. Chyba po to, ?eby zarabia? wi?cej ni? po maturze.

Tylko nie zabieraj si? za technik? ?ywno?ci. B?agam. Wiedza ciekawa, bardzo praktyczna ale jak?e pod?e s? sta?e dla takich studentów.

Emmari - 2007-01-28, 16:16

Mam predyspozycje i powo?anie do medycyny.
Niestety, nie wysz?o ;)
Planuj? na chwil? obecn? dwa fakultety: polonistyka i teologia / historia.

Jestem humanistk?, wi?c b?d? robi? to, co lubi? i potrafi?, skoro z medycyn? nie wysz?o ;)
Kiedy? kto? powiedzia? mi "Mel, Ty i tak b?dziesz polonistk?. Nawet po medycynie. Nawet teraz. Jeste? i b?dziesz polonistk?".

A do szuflady - pisarka i poetka. Wy??cznie do szuflady.
No i oczywi?cie chc? animatorzy? :)
Pomaga? ludziom.
By? dobrym cz?owiekiem. To najwa?niejsze.

Taka jedna - 2007-04-10, 16:24

chce zosta? owocem jogobelli :lol:
...i tyle na dzisiaj :)

Nena - 2007-04-10, 17:42

W przysz?o?ci chce by? t?umaczem polsko - niemieckim :) Lubi? uczy? si? j?zyków i dlatego chce robi? co? co lubi? :D
Judith - 2007-04-10, 19:29

Ja chc? wyjecha? na misje...zamieszka? w sza?asie i nawraca? Goryle... :D


A tak serio....
Chcia?abym i?? na studia na Architektur? b?d? fizyk? z astronomi?, ewentualnie geodezj?...
Moj? przysz?o?? wi??? zdecydowanie z przedmiotami technicznymi

Madame Bovary - 2007-05-10, 21:55

Dziennikarstwo, pomimo faktu, ?e wszyscy twierdz?, ?e mi si? nie uda..
Tworzenie reklam, "chór" twierdzi, ?e to ?wietny zawód dla mnie. Jednak to s? dwa ró?ne kierunki, zobaczymy, co przyniesie liceum.

ankaanka - 2007-05-11, 09:28

ja bym chcia?a dosta? si? na farmacj? na UJ albo na CM. Ale to si? oka?e dopiero za jakie? 3 lata :P do tej pory mo?e mi si? odmieni?. No i t? farmacj? sko?czy? i pracowa? w aptece 8)
Judith - 2007-05-11, 20:21

Ja bym chcia?a si? dosta? na architektur?... A pó?niej pracowa? w zawodzie oczywi?cie...a zastanawiam si? nad architektur? wn?trz i ogrodów :)
BazyL - 2007-05-12, 14:47

Krótko:
za du?o seriali-za ma?o rozumu.
Jakie? bardziej op?acalne zawody :)
Kelner?? ma?o ich a du?o zarabiaj?-oczywi?cie za granic? :(
Prawnik, a najlepiej adwokat (nie myli? z alkoholem :P )- w sumie wymuszone przez ojca, który widzi swojego wypaplanego synalka w tunice. :) Zazwyczaj rodzice nam wybieraj? szko?? i zawód. Tata wybra? mi jeden z lepiej op?acalnych zawodów w Polsce. Niestety na jego przekór lepiej rysuj? ni? si? ucz? :P Co prawda historia wlewa mi si? do g?owy, ale jednak wol? zosta? albo artyst?(chocia? obawiam si? jako, ?e ojciec wychowa? 2 3 ju? nie da rady) b?d? te? prezesem banku, albo wi?kszego koncernu samochodowego( Alfy w szczególno?ci :P )
Je?li jednak zostan? t? adwokacin?, mniemam, ?e tata b?dzie wniebowzi?ty i b?dzie po?ycza? ode mnie skromne sumki na utrzymanie :P wiadomo, na staro?? trzeba si? zabawi? :)

Fantasia - 2007-05-12, 15:38

E to do kitu... jak ja si? ciesz?, ?e moja mam nie próbuje nawet ingerowa? w tok mojego kszta?cenia i tego co robi? z ?yciem :roll: Bardzo mnie to cieszy bo jednak najgorsze to wybrac swoj? ?yciow? drog? pod jak?s presj? i potem jak?? cze?c ?ycia (albo i ca?e :( ) m?czy? si? z czym? co nie daje satysfakcji.
A prawnicy z wyrachowania i woli rodziców to w wi?kszo?ci jedne z najgorszych typów ludzi których znam... bardzo zgorzkniali i czesto oderwani od ludzkiej rzeczywisto?ci ju? po paru niespe?nionych latach w zawodzie... Ale to osobisty wybór ka?ego z nas

Mkj - 2007-05-12, 15:44

Moja mama niestety dla niej mia?a ci??kie wychowanie w domu i nie mia?a mo?liwo?ci pój?cia na studia mimo najlepszych ocen... ale dzi?ki temu ona w stosunku do mnie jest przeciwie?stwem jej mamy... i powiedzia?a, ?e mam robi? to co daje mi szcz??cie a ona mnie w tym wspiera. ;] Fajnie mam, ech?
Fantasia - 2007-05-12, 15:54

Mkj napisał/a:
powiedzia?a, ?e mam robi? to co daje mi szcz??cie a ona mnie w tym wspiera. Fajnie mam, ech?
Jasne, ?e fajnie i wydaje mi si? ?e stwarza to optymalne warunki do wychowania dziecka i jego prawid?owego rozwoju. Dziecko które odczuwa presj? niespe?nonych ambicji rodziców czy konieczno?ci pracy która nie da satysfakcji ale zapewni finanse sa nieco "st?amszone" i nie mog? po?wi?ci? czasu na to co ich naprawd? interesuje.
Ja nawet je?li b?d? mam? kiedykolwiek( :| ) to napewno nie b?d? wywiera?a na dziecku presji...

Nena - 2007-05-12, 18:56

Ostatnio na ekonomi uczyli mnie ?e najbardziej po??danym zawodem w Polsce jest lokaj :shock: :lol: , jednak ja pozostan? przy swoim wymarzonym zawodzie Tj. t?umaczu przysi?g?ym :wink:
famme - 2007-05-26, 21:33

Jak dorosn? to b?d? stra?aczk?. :roll:
Taka jedna - 2007-05-26, 21:33

a ja chc? byc emerytk? :]
Ruda - 2007-05-26, 22:18

Nie wiem, mo?e czternast? ?on? jakiego? araba
Wampirza - 2007-05-26, 22:40

a ja jak bede duza zostane hmm zakonica moze ^^
cichy - 2007-05-26, 23:08

Wampirek napisał/a:
a ja jak bede duza zostane hmm zakonica moze ^^


a mo?e zakonn? :>

a ja to nie wiem.. pewnie s?u??cym kobiet... ehh

Niepoprawna - 2007-05-26, 23:44

Chcia?abym by? pani? dziennikark? sportow? :)
Ale pewnie sko?cz?, jako kasjerka w jakim? tanim markecie... :P

Fantasia - 2007-05-27, 10:22

Niepoprawna napisał/a:
Ale pewnie sko?cz?, jako kasjerka w jakim? tanim markecie...
Dok?adnie tak samo sobie zawsze mówi? :lol:
Bo mu tutaj sobie tylko gdybamy, co b?dzie to i tak si? oka?e...

ostanio czyta?am ?e 60% Polaków nie pracuje w wyuczonym zawodzie :shock:

Kya - 2007-05-27, 13:39

Chcia?abym by? prawnikiem, ale z dostaniem si? na studia b?dzie kiepsko, wi?c my?l? o czym? typu t?umacz, psycholog.
I przewodnik wycieczek po Krakowie, ale to jako drug? prac?, bo nie jest to zaj?cie ca?oroczne a nie wszyscy maj? takie szcz??cie, ze maj? tyle wycieczek, zeby w sezonie zarobi? na utrzymanie si? ca?y rok :)

Mószka - 2007-06-14, 00:14

Ja w przysz?o?ci b?d? rozwódk? :lol:
Zapomniana. - 2007-06-22, 00:45

Chcia?abym dosta? si? na prawo. Bardzo porz?dany kierunek studiów.
Jednak je?li si? nie uda - psychologia.

zapominalska - 2007-06-22, 00:51

jak by?am ma?a, jakie? 5-6 lat, chcia?am zosta? dyktatork?... ale niech, kult jednostki chyba wychodzi z mody.
ostatecznie pragn? zosta? p?atn? zabójczyni?. ale w Polsce to chyba nieop?acalny zawód. chyba wyjad? do Stanów.

BazyL - 2007-06-22, 10:49

dostaniesz ekstradycj? ;P
annoth - 2007-06-22, 13:47

Zapomniana. napisał/a:
Chcia?abym dosta? si? na prawo. Bardzo porz?dany kierunek studiów.
Jednak je?li si? nie uda - psychologia.


Na oba strasznie ci??ko si? dosta?. Powodzenia ?ycz?...

Fantasia - 2007-06-22, 13:53

annoth napisał/a:
Na oba strasznie ci??ko si? dosta?. Powodzenia ?ycz?...
nie. Np na UG jakby? kto? mia?by chrapk? to jest stosunkowo ?atwo si? dosta?... tylko ?e trzeba si? przynajmniej na pierwszym roku mnóstwo uczy? bo ca?e mnóstwo odpada... no w sumie na to samo wychodzi :P

a ja oprócz owocu jogobelli oraz t?umacza i nauczyciela na których si? ucze wymy?li?am sobie oprowadzanie angloj?zycznych wycieczek po Trójmie?cie (Gda?sk g?ownie) bo interesuje mnie sztuka, historia regionalna i w taki sposób mog?abym po??czy? przyjemne z po?ytecznym :roll:

somebody - 2007-06-22, 17:10

Planów mia?am ca?e mnóstwo: od kosmonautki przez z?odziejk?, re?ysera po psychologa i w ogóle ca?y czas plany zmieniam...na dzie? dzisiejszy nie mam poj?cia jakie studia wybior?, co mnie troch? przera?a. Tak czy siak w ka?dym momencie ?ycia pociesza?am si?, ?e zawsze mog? zosta? malarzem chodnikowym :D
Eos - 2007-06-22, 17:53

Dziennikark? oczywi?cie. Tak?, jak Pani Pawlikowska :serce:
Unconventional - 2007-06-22, 19:41

somebody napisał/a:
od kosmonautki przez z?odziejk?, re?ysera po psychologa
:lol: Taaa sk?d ja to znam: re?yser, psycholog, detektyw, fotograf, scenarzysta, pisarka (wydam ksi??k?, która zrewolucjonizuje ?wiat literatury wspó?czesnej.... :wstyd: )w?a?cicielka agencji towarzyskiej..Albo hodowla i sprzeda? ekologicznej marihuany, wymy?lili?my ze znajomymi. Buhaha.

W?a?ciwie to smutne i troch? straszne, ?e nie mam pojecia, co zrobi? ze swoim ?yciem po uko?czeniu szko?y. Spróbuj? si? dosta? na t? pieprzon? psychologi?. Je?li nie, to chocia? filologia i chc? byc przynajmniej t?umaczem 8)

Deirdre - 2007-06-22, 19:46

Hm. Ostatnio dosz?am do wniosku, ?e absolutnie nie wiem, co tak naprawd? chc? robi? w ?yciu. Z?o?y?am papiery na tyle kierunków, które ma?o maj? ze sob? wspólnego, ?e szok.
Zobaczymy, co to b?dzie. xD

[ Dodano: 2007-06-22, 19:46 ]
No, ale wiem, ?e chc? by? szcz??liwa.

[liczy si?? xD ]

Kya - 2007-06-22, 19:48

Cytat:
w?a?cicielka agencji towarzyskiej


No na to nawet ja nie wpad?am :P
Najbardziej ambitny plan to zostanie zakonnic?, pój?cie na lekcje gitary, uczenie dzieci w przedszkolu piosenek religijnych i za?o?enie scholki :P

ankaanka - 2007-06-22, 19:50

Z takich abstrakcyjnych to bym chcia?a by? drug? Audrey Hepburn :P
Jenny - 2007-06-22, 20:00

a ja chce byc psycholozk? i pracowac w wi?zieniu,albo jakim? zak?adzie karnym :P ewentualnie jak mi si? to znudzi moge byc lektork? i uczyc obcokrajowców polskiego:)
Eos - 2007-06-22, 20:15

W sumie to zawsze mnie ci?gn??o, ?eby i?? na resocjalizacj? ... :o
Mrssm - 2007-06-29, 17:41

JA.. ja w sumie chcia?am byc zawsze psychologiem i ju? :D Nie wiem czy si? do tego nadaje .. ale chce :P
Paulus - 2007-06-29, 20:40

Do klasztoru i jak to mówi znajomy nacjonalista "w chuj wyjebane".
BazyL - 2007-06-29, 21:44

Adwokat(Ojciec i enneagram wskazuj? na to)
a sam z siebie: Humanista, mo?e filozof, ale co? zacz??o mnie ci?gn?? w?a?nie w stron? robienia aplikacji adwokata...czeka mnie znajomo?? KK, KW, KPK KC i innych kodeksów :( i tak znam wiele :P

Allure - 2007-06-29, 21:47

Biotechnolog, lekarka, farmaceutka... a mo?e nic z tego nie wyjdzie...
Zaheel - 2007-06-30, 11:07

Najch?tniej podró?niczk? zwiedzajac? ca?y ?wiat, odkrywajac? jakie? niezbadane tereny... Tylko wiecie co, sponsora szukam. Mo?e kto? by?by ch?tny? :lol:
W odwodzie zawsze zostaje operator miot?y i szmaty, wzgl?dnie wo?na w szkole... xD

Mixmonia - 2007-06-30, 11:13

Zaheel napisał/a:
Najch?tniej podró?niczk? zwiedzajac? ca?y ?wiat, odkrywajac? jakie? niezbadane tereny...


widz?, ?e mamy te same marzenia :mg:
Ja b?de próbowa?a i?c w kierunku Turystyki, co z tego wyjdzie to si? oka?e...

Taka jedna - 2007-06-30, 11:13

owocem jogobelli :]
Illegal - 2007-07-05, 12:57

Moje marzenie... Pedagogika lub resocjalizacja...
Praca z trudn? m?odzie?? to jest to :) ewentualnie jeszcze praca w domu dziecka.

Achti - 2007-11-11, 00:18

Mószka napisał/a:
Ja w przysz?o?ci b?d? rozwódk? :lol:


To ju? lepiej bogat? wdow? ;)

Maciooj - 2007-11-11, 09:46

No Marynarzem a kim :roll: :serce:
Lukas1990 - 2007-11-11, 12:29

Oryginalnym by? :P nie mie? powodu ?eby naplu? sobie w twarz, wiedz?c ?e ?yje zgodnie ze swoimi zasadami i pozosta? sob? do ko?ca :) a reszta....... czas poka?e, pieprz** przesz?o?? i przysz?o?? wa?ne jest teraz :)
Klang - 2007-11-11, 15:52

?wirem.
Marki - 2007-11-11, 18:11

Administrator, programista, ostatecznie prawnik.
ma?a - 2007-11-12, 15:33

Od male?ko?ci zawsze chcia?am ?piewa?, strasznie mi si? podobaj? chóry wielog?osowe i w tym kierunku chcia?am si? szkoli? i w sumie dalej to robi?, ale w momencie w którym mój brat sko?czy? studia muzyczne i nie ma pacy to zrezygnowa?am z muzyki jako g?ównego kierunku i odnalaz?am w sobie wen? nauczycielsk? :mg: matematyka albo chemia w zalezno?ci co mi lepiej pójdzie na maturze chocia? w obu si? czuje mocna :P
spiderwoman - 2007-12-22, 16:44

no ja sama ju? nie wiem. ludzie mówi? mi ?e najlepiej robi? w ?yciu to co nas pasjonuje...
mnie pasjonuje cz?owiek [od strony biologicznej i psychologicznej]. nie wiem czemu ale lubi? obserwowa? ludzi i analizowa? ich zachowania w ró?nych sytuacjach, a czasem sama aran?uj? taki sytuacje, by zobaczy? jak si? inni zachowaj? [no i tak z mojej rodziny zrobi?am sobie króliki do?wiadczalne bo oni najcz??ciej staj? si? moimi "ofiarami"]
poza tym sam organizm ludzki i to jak on funkcjonuje uwa?am za fascynuj?ce. nie przera?a mnie widok krwi czy operowanego cia?a [nawet lubi? takie programy ogl?da?]

postanowi?am studiowa? medycyn?, bo uwielbiam te? innym pomaga?, ale boj? si?, ?e ?le postanowi?am i pó?niej inni b?d? na tym cierpie? :(

Barbossa - 2007-12-22, 16:51

Gdy by?em w podstawówce chcia?em zosta? pilotem jakiego? samolotu wojskowego... czu? sie wolnym, pó?niej chcia?em za?o?y? firm? albo i?? do wojska... teraz sam nie wiem, wiem ze i tak b?d? interesowa? sie militariami i elektronik?, lecz nie chce by? zwyk?ym szarym elektronikiem od telewizorów tylko jakim? bardziej zaawansowanym :)
asiula - 2007-12-25, 23:16

heh zawsze chcia?am by pilotem :D potem piratem ale takim na morzu :P teraz chyba zwykl? seksu?n? sekretark?:)
Syl_ - 2007-12-25, 23:24

U mnie te plany na przysz?o?? zmienia?y si? zawsze z biegiem czasu. Chcia?am by? policjantk?, pó?niej pani? s?dzin?, pó?niej poprostu znale?? bogatego m??a i nic nie robi? ;p
Ale wko?cu zdecydowa?am si? na architektur?, i w tym kierunku id? ;]

Taka jedna - 2007-12-25, 23:26

asiula napisał/a:
teraz chyba zwykl? seksu?n? sekretark?:)

nie no przyzam szczerze ?e podziwiam. nie wiele dziewczyn przyzna?oby si? do ch?ci bycia objektem seksualnym.

5thrider - 2007-12-25, 23:26

Kim chc? zosta? w przysz?o?ci?

w ogóle KIM? ... zosta?

Taka jedna - 2007-12-25, 23:28

eh a ja chba szuka? sensu ?ycia i wko?cu go znale??...obawiam si? tylko ?e nawet po filozofii za to nie p?ac?....a co wi?cej boj? si? jak jasna choera ?e sens znajd? w rodzinie, m??u i dzieciach :/ pichceniu objadków etc.
Syl_ - 2007-12-25, 23:32

Taka jedna napisał/a:
sens znajd? w rodzinie, m??u i dzieciach :/ pichceniu objadków etc.


no ja my?l?, ?e to jest akurat cz??? sensu tego ?ycia.. ale zawód i kariera to druga rzecz, która dla mnie jest wa?na. dlatego te? chc? jako? ?adnie sobie ?ycie u?o?y?...

Taka jedna - 2007-12-25, 23:35

Ja te? chc? ?adnie :) Poprostu mam 21lat jestem na 2 roku studiów i nadal nie wiem co dalej ;) wizja nie jako powiedzmy pani domu, by?a zawsze i wiem ?e si? w tej roli odnajd? ;) ...boj? si? ?e zmarnuj? szans? na co? wi?cej.
5thrider - 2007-12-25, 23:37

Syl_ napisał/a:
chc? jako? ?adnie sobie ?ycie u?o?y?
jak ka?dy ale nie wszystkim sie udaje
Syl_ - 2007-12-25, 23:40

No ja wiem, ?e kazdy ale je?li kto? si? stara, to dojdzie do tego do czego chce doj??. Jaki? cel w ?yciu trzeba mie?.. Widzisz Tj ja ju? wiem co chc? robi? i my?l?, ?e mi te plany sie nie pomieszaj? w jaki kolwiek sposób.
Taka jedna - 2007-12-25, 23:43

Wiem Syl :) a ja szukam celu ;)
5thrider - 2007-12-25, 23:43

gwarancji Ci nie daje, ale trzymam kciuki, ?e si? uda :spoko:
Syl_ - 2007-12-25, 23:45

no ja te? trzymam kciuki i miejmy nadziej? ?e ka?demu si? wko?cu to w pe?ni uda.. bo mi do tego prawdziwego sensu jeszcze troch? brakuje..
Nana - 2008-01-15, 15:32

Nie mam poj?cia.
My?l? o japonistyce, ale... w?a?nie "ale"
Mo?e historia, politologia, resocjalizacja albo prawo, sama jeszcze nie wiem.
Mam jeszcze troch? czasu, by si? zastanowi?.

A kim chce by??
sob?, po prostu.

malgoskac - 2008-03-25, 16:24

Chcia?am by? pilotem wojskowym, marzy?am o tym, aby i?? do Liceum Lotniczego w D?blinie. Niestety mam drobne, bardzo drobne problemy ze zdrowiem i to uniemo?liwia mi spe?nienie swojego marzenia. A plan B ? Prawo .
A kiedy b?d? ju? stara chcia?abym mie? w?asn? ksi?garni?, ale musz? jeszcze troch? poczeka? :wink:

pongjo - 2008-03-25, 17:12

*wojskowym (w SAS)
*programist?
*kierowc? zawodowym
*weterynarzem
*prawnikiem

mo?e si? uda;p

Lena_no - 2008-03-25, 17:29

ja jestem na ratownictwie medycznym wi?c wiadomo kim chce zostac ;)
marzylam o tym od dziecka

aqua - 2008-03-25, 17:44

Zero planów, zero czegokolwiek. A podobno w tym wieku powinno si? ju? ''co?'' wiedzie?. Tylko jakie? ma?e, skacz?ce punkty z napisami ''dziennikarstwo'' i psychologia''. Mo?e. Zobaczymy. Narazie pesymizm wypycha si? przed punkciki i wymachuje tabliczk? ''budka z hamburgerami''.
kilo - 2008-05-03, 00:06

My?la?em o informatyce ale czy to mnie na tyle fascynuje? Chyba nie
Dziedzina matematyki jest fascynuj?ca ale z czym j? po??czy? i jak ? ?eby jeszcze do mnie pasowa?o.... Tego to chyba nikt nie wie :(

Ansha - 2008-05-14, 19:22

Chcia?abym by? informatykiem, grafikiem komputerowym. I ?uczniczk? na Olimpiadzie.
I by? dobr? ?on?, matk?. Mie? szcz??liw? i zdrow? rodzin? - m??a, dzieci.

Jackson05 - 2008-06-03, 09:44

Przede_wszystkim chc? zosta? dobrym m??em oraz super ojcem.
By? ekonomist?, albo filozofem :P

P>S Mój pierwszy post i musz? powiedzie? ?e bardzo mi si? podoba to forum :wink:
Pozdrawiam

Taka jedna - 2008-06-07, 13:09

szcz??liwym cz?owiekiem :) reszta jak si? u?o?y. :wink:
Paulina - 2008-06-07, 16:46

A ja chcia?abym pracowa? w jakim? instytucie, projektowa? badania socjologiczne, a do tego mo?e wyk?ada? na jakiej? uczelni mikro- albo makrostruktury spo?eczne...
Eos - 2008-06-07, 17:06

Chc? zosta? poliglotk? i szcz??liw? mam?. Reszta niewa?na.
Ruda_Z?o?nica - 2008-06-08, 18:35

Chcia?abym napisa? ksi??k?.
Chcia?abym gra? w teatrze, koniecznie Balladyn?, chocia? raz!
Chcia?abym uczy? w szkole.
Chcia?abym broni? praw s?abszych ode mnie ludzi,

A które si? spe?ni?
Pójd? do wró?ki ! Powie mi, ?e wielkie niebezpiecze?stwo czyha nade mn? :D i nie zd??e cokolwiek zrobi?, wi?c po co sie zastanawiac xD

Unconventional - 2008-06-26, 11:44

Eos napisał/a:
Chc? zosta? poliglotk? i szcz??liw? mam?
Omg, po Tobie bym si? tego nie spodziewa?a ;/ Tzn. do poliglotki nic nie mam, ale to drugie mnie przerazi?o 8)

Zazwyczaj trzymam si? z dala od takich tematów, i tak nic si? nigdy nie spe?nia. Ale skoro ju? tak lecimy, to:
Chcia?abym by? fotografem (niewa?ne, ?e trzeba si? najpierw na tym zna?)
Chcia?abym znale?? faceta spe?niaj?cego chocia? 3/4 moich wymaga?. (niewa?ne, ?e nigdy takiego nie znajd?, bo to jest po prostu fizycznie niemo?liwe)

No, i w?a?ciwie tylko tyle, albo - a? tyle :D pobo?ne ?yczenia.

Taka jedna - 2008-06-26, 13:09

chcia?abym zajmowa? si? w przysz?o?ci bioetyk? :)
floris - 2008-06-26, 23:12

Kiedy bylam ma?? dziewczynka chcialam zostac ?y?wiark?, potem astronautk? (fascynowal mnie kosmos g?ównie za sprawa sailor moon), potem chcialam zostac nauczycielk? angielskiego....dlugo nie wiedzialam kim b?d? az tu nagla po zagraniu Balladyny w szkolnym przedstawieniu zechcialam zostac aktork?...trwa?am w tym przekonaniu bardzo dlugo, ale w koncu doszlam do wniosku ze nie zostane gwiazd?... teraz chce zostac prawnikiem, albo prezydentem, albo premierem, albo dyplomat?, albo meteorologiem, nie wiem sama....musze sie jeszcze zastanowi? :wink:
komodo_joe - 2008-06-27, 00:14

botanika, etnobotanika, botanika ewolucyjna, botaniczna in?ynieria genetyczna czy cokolwiek w ten dese? mi pasuje.
Eos - 2008-06-27, 02:09

Unconventional napisał/a:
Tzn. do poliglotki nic nie mam, ale to drugie mnie przerazi?o

:lol: Mnie te?. Ale nie wyobra?am sobie ?ycia bez jakiego? dzieci?tka. Oczywi?cie wszystko w swoim czasie, czyt. po 30. Musz? w ko?cu przekaza? komu? moj? inteligencj? (licz? na dziewczynk?...).

Samo Zuo - 2008-07-14, 18:19

Samotn? matk? albo p?atnym morderc?.A tak serio to kryminologia, architektura albo dziennikarstwo muzyczne.

selfishness - 2008-07-14, 18:53

W przysz?o?ci planuj? za?o?y? centrum sportowo - rekreacyjne i jak?? szko?? np.sportow? lub co? w tym stylu.W ka?dym b?d? razie zwi?zan? z jakim? sportem. I szcz??liw? matk? i ?on?. :D
iTsOnLyMe91 - 2008-07-15, 13:15

Ja zawsze chcia?am zosta? psychologiem, pedagogiem... nawet zastanawia?am si? ju? nad szko?? ?redni? w tym kierunku. By?a, lecz mia?am z?y dojazd. No i niestety zrezygnowa?am =( a teraz, to zostan? ekonomist? ;/ nie u?miecha mi si? to... no ale jak ju? wybra?am technikum w tym kierunku, to studia te? takie zrobi? ...
coco - 2008-07-15, 19:08

tancerka,instruktor ta?ca a tak poza tym dziennikarka :D
Fanfir - 2008-07-15, 20:46

Hmmm... Stra? Graniczna. To jest moje marzenie :)
cichy - 2008-07-16, 10:15

dobrym cz?owiekiem..
Xeonique - 2008-07-19, 21:10

my?l? o studiach aktorskich lub o fotografii w ?odzi. Jednak jest tam niezmiernie ci??ko si? dosta? dlatego z?o?e te? na dziennikarstwo. By? mo?e przyjdzie mi jeszcze co? do g?owy. mam jeszcze 2 lata do namys?u.
PaniF - 2008-09-12, 21:17

Stylistka, aktorka, projektant mody? Co? w tym stylu...
oh-chicken - 2008-09-13, 16:13

lekarz pediatra :)
Krystyna - 2008-09-13, 22:56

dobrym cz?owiekiem...
Feith. - 2008-10-06, 17:08

Gwiazd? Rock'a.
A dok?adnie to by? Bogiem Gitary.

Kya - 2008-10-15, 13:49

Chc? by? kim?, kto realizuje si? w swoim zawodzie.
Gdyby uda?o mi si? to po??czy? z tym, co naprawd? lubi? b?d? zadowolona.
Tak wi?c pewnie pójd? w kierunku j?zyków: t?umacz, lektor, przewodnik wycieczek zagranicznych.
My?la?am te? kiedy? o archeologii, ale to jednak zostawi? w sferze marze? z dzieci?stwa ;)

Mószka - 2008-10-15, 17:21

A ja to ju? nie wiem co mnie czeka w przysz?o?ci...
Chcia?am by? zakonnic? (powaga!), dziennikark?, fotografem, modelk?, szalon? pisark?, star? pann? z setk? kotów, podró?niczk?, nauczycielk?, projektantk? wn?trz, stylistk? paznokci, fryzjerk?, krawcow?, doradc? zawodowym, psychologiem, tenisistk?, astronautk? i wiele, wiele innych.
Ostatnio najbardziej mi si? widzi zostanie sekretark? :) taka lajtowa praca, idealna dla mnie :D odbieranie telefonów, umawianie na spotkania, przekazywanie informacji, komputer na biurku itp. Ewentualnie jaka? recepcjonistka jeszcze.
A wyjdzie pewnie zupe?nie inaczej.

Anoniman - 2008-10-15, 21:17

Chcia?bym w przysz?o?ci zosta? muzykiem. Mo?e to za du?o powiedziane - chcia?bym zosta? producentem muzycznym, lub realizatorem nagra?. A je?li nie muzyka, to chcia?bym zosta? barmanem.
Fantasia - 2008-11-01, 12:12

Mószka napisał/a:
Ostatnio najbardziej mi si? widzi zostanie sekretark? :) taka lajtowa praca, idealna dla mnie :D odbieranie telefonów, umawianie na spotkania, przekazywanie informacji, komputer na biurku itp.
Móh uwa?aj z t? sekretark?... w zale?no?ci gdzie b?dziesz pracowa?a to to mo?e by? szalenie STRESOGENNA praca...

Aktualnie jestem glottodydaktykiem i mi si? to podoba ^_^ a co b?dzie dalej to si? zapewne oka?e, jestem bardzo optymistycznie nastawiona ;)

BazyL - 2008-11-01, 12:17

Mószka napisał/a:
Ostatnio najbardziej mi si? widzi zostanie sekretark? :) taka lajtowa praca, idealna dla mnie :D odbieranie telefonów, umawianie na spotkania, przekazywanie informacji, komputer na biurku itp.

Sekretarka spó?ni?a si? do pracy trzeci dzie? z rz?du. Szef wzywa j? do swojego gabinetu i mówi:
- Pos?uchaj, Zosiu. Wiem, ze prze?yli?my kilka szalonych chwil, ale to si? ju? sko?czy?o. Oczekuj?, ?e zaczniesz si? zachowywa? i pracowa? jak inni w biurze... Kto ci pozwoli? na tak? swobod??
Sekretarka zapala papierosa, u?miecha si? i wydmuchuj?c dym, mówi:
- Mój prawnik.

:lol:

A ja nadal Technik Kelner/barman z aspiracjami na radc? prawnego ;)

herbata - 2008-11-03, 22:45

mm
je?li chodzi o zawód to...pilot samolotu, ale to tylko takie marzenie :)
no bo czy krótkowidz mo?e zosta? pilotem? raczej w?tpi?

Anoniman - 2008-11-04, 17:05

herbata napisał/a:
no bo czy krótkowidz mo?e zosta? pilotem? raczej w?tpi?


Mo?esz stosowa? soczewki, a wtedy wszystko jest ok :-P Inna opcja to operacja. co? poci?gaj?

W pilotowaniu jest co? co mnie poci?ga, szczerze mówi?c...

herbata - 2008-11-05, 22:13

Anoniman napisał/a:

Mo?esz stosowa? soczewki, a wtedy wszystko jest ok

ee..a jak soczewka wypadnie w czasie pilotowania samolotu? Wspó?czuj? wszystkim tym, którzy wtedy znajdowali by si? zbyt blisko mnie. Musieliby zgin?? w katastrofie lotniczej. (oczywi?cie to wersja pesymistyczna, ale jednak mo?liwa)

Anoniman napisał/a:

W pilotowaniu jest co? co mnie poci?ga, szczerze mówi?c...

ha! no nie dziwi? Ci si? :wink:

Mixmonia - 2008-11-06, 12:32

herbata napisał/a:
a jak soczewka wypadnie w czasie pilotowania samolotu? Wspó?czuj? wszystkim tym, którzy wtedy znajdowali by si? zbyt blisko mnie. Musieliby zgin?? w katastrofie lotniczej. (oczywi?cie to wersja pesymistyczna, ale jednak mo?liwa)


Taaa, bo podczas pilotowania si? tak ruszaj? piloci, ?e szok :P
Niby jakim cudem mia?aby spa?? soczewka? - ja wiem, ?e mo?liwo?? jest! ale bez przesady! Jedna mo?liwo?? na milion - to nie dramatyzujmy :mg:


A wracaj?c do tematu, to ja chcia?abym w przysz?o?ci pracowa? w biurze podró?y albo co mnie bardziej ci?gnie to zosta? pilotem wycieczek i je?dzi? po Polsce lub nieraz nawet w inne kraje - ale ogólnie to chcia?abym robi? co? zwi?zane z Turystyk? :)

Anoniman - 2008-11-06, 20:38

herbata napisał/a:
a jak soczewka wypadnie w czasie pilotowania samolotu?


Nie ma takiej mo?liwo?ci - sam nosz? soczewki i wiem, ?e wypadanie soczewek to mit. Je?li nie b?dziesz trze? oczu nic ci nie wypadnie - a pilotuj?c samolot raczej nie masz czasu na pocieranie oczu ;)

Fantasia - 2008-11-06, 21:35

Anoniman napisał/a:
herbata napisał/a:
no bo czy krótkowidz mo?e zosta? pilotem? raczej w?tpi?


Mo?esz stosowa? soczewki, a wtedy wszystko jest ok :-P Inna opcja to operacja.
nie istnieje taka mo?liwo??. Soczewek ukry? nawet fizycznie nie mo?na a licencjonowany pilot który bedzie zajmowa? si? tym zawodowo kategorycznie nie mo?e mie? ?adnej wady wzroku.

I chwa?a bogu bo ja bym z takim nieco ?lepym pilotem nie wsiada?a na pok?ad. Soczewki mnie nie przekonuj?.

herbata - 2008-11-06, 21:44

Fantasia napisał/a:
Soczewek ukry? nawet fizycznie nie mo?na a licencjonowany pilot który bedzie zajmowa? si? tym zawodowo kategorycznie nie mo?e mie? ?adnej wady wzroku.

I chwa?a bogu bo ja bym z takim nieco ?lepym pilotem nie wsiada?a na pok?ad. Soczewki mnie nie przekonuj?.


phi! wypraszam sobie tego ?lepego! :-P
to samo ju? powiedzia? mi kto? inny (w sensie ?e nie mam szans) :(

A sk?d wiesz, ?e nie mo?na mie? ?adnej wady wzroku?

Fantasia - 2008-11-06, 21:48

Mojej kole?anki ch?opak studiowa? w D?blinie na Oficerskiej i podczas przyj?cia wzrok mia? ok. z czasem mu sie pogorszy? tylko do -0,5 i licencji zawodowej ostatecznie niestety nie zdoby?. Okrutne ale takie s? zasady.

Przekwalifikowa? si? i obecnie jest kontrolerem lotów.

Silvertear - 2008-11-14, 18:05

Ja chce byc.... My?licielem i rysownikiem. I pojechac do japonii!
Maciooj - 2008-11-14, 19:17

te? chcia?em by? pilotem i nawet przesz?a mi my?l ?eby zrezygnowa? z tych studiów i spróbowa? jednak si? tam dosta?, do D?blina of kors. :)
Krystyna - 2008-11-15, 09:26

Wczoraj mnie te? natchn??o po raz kolejny na bycie pilotem ^^ ale chyba za bardzo si? boj?. Jak pomy?l?, ?e w przeci?gu kilkunastu dni znowu b?d? lecie? 3 raz to mam g?si? skórk?. Wi?ksze prawdopodobie?stwo roz...walenia si? :P
menima - 2008-11-22, 22:08

weterynarzem.
ju? robi? kroki w tym kierunki. (:

eee - 2008-11-24, 11:57

Samotn? ?eglarka (piratk?) z ca?ym podpok?adem rumu i z wiatrem w ?aglach :)
ewentualnie mgr in? geodezji...
...albo atomówka :girl: :girl2:
a jak nie wyjdzie to zostan? konserwatorem powierzchni p?askich :)
albo zajm? si? recyklingiem butelek po gazach :)

Asik - 2008-11-24, 19:36

podró?niczk? :-P

chcia?abym, aby mój zawód wi?za? si? z podró?ami po ?wiecie

Mkj - 2008-11-25, 14:36

Moja przysz?o?? ju? nasta?a. :< Ale jak mnie wylej? za pasibrzustwo to zostan? motorniczym. ^_^
Source - 2008-12-27, 10:20

Praktycznie to informatykiem zajmuj?cym programowaniem graficznym, bo wi??e si? to z moimi zainteresowaniami i ?adn? kas? :brawo:
Niepraktycznie chcia?bym zosta? podró?nikiem, ale raczej w sensie takiego premiera ?wiatowego XD
Lubi? anga?owa? si? w sprawy pojedna? ;]

LadyRose - 2008-12-27, 16:36

psychologiem, kelnerk? lub rehabilitantk?.
wariat4 - 2009-02-01, 20:41

Kim? innym ni? obecnie. Pi?knie by by?o zosta? raperem ale to niemo?liwe.
Marki - 2009-02-18, 21:29

Od mojego poprzedniego postu zmieni?y mi si? troch? priorytety, nadal co? zwi?zanego z matematyk? i fizyk?, ale ju? nie informatyk, pr?dzej fizyk, albo co? zwi?zanego robotyk?, ew. jaki? inny zawód który mo?na uzyska? na politechnice.
Eos - 2009-02-18, 21:36

U mnie : + archeolog :D
annoth - 2009-02-18, 21:43

Aktualnie mam w planach zosta? in?ynierem elektroniki. Pewnie dzi?ki temu uda mi si? znale?? sobie jakie? miejsce w firmie zajmuj?cej si? produkcj? sprz?tu elektronicznego (nie tylko chodzi o telefony, czy odtwarzacze muzyki). Pewnie dzi?ki temu b?d? móg? zarabia? wi?cej forsy ni? mi to b?dzie potrzebne. Pewnie b?dzie fajnie...
Taka jedna - 2009-02-18, 21:59

bioetyk, etyk..chcia?abym zaczepi? si? na katedrze..ale ile z tego wyjdzie *uj wie ;]
cichy - 2009-02-18, 22:38

a ja co? zwi?zanego z moim kierunkiem studiów czyli odnawialne ?ród?a energii, praca nad nimi, lepsze rozwi?zania czyli gdzie? praca w laboratorium by mi pasowa?a ;)
Taka jedna napisał/a:
ale ile z tego wyjdzie *uj wie ;]
no w?a?nie ;)
BazyL - 2009-02-18, 22:45

cichy napisał/a:
odnawialne ?ród?a energii,

na trolejbusach MPK w Lublinie widnieje grafika:
"Odzysk energii przy hamowaniu..." i 60% szans na rozkwaszenie sobie g?owy o co?/kogo?.
Bardzo interesuj?ce studia...nad trolejbusami, które zamiast delikatnie hamowa? wrzynaj? si? w asfalt :)

Ja chc? zosta? prawnikiem i koniec. nie zmieni? swojego stanowiska...chyba, ?e kto? bardzo starannie mi utrudni mój cel-odbieraj?c mi ?ycie. ;p

Maciooj - 2009-02-21, 20:15

a ja chcia?bym by? muzykiem :P ale to ju? niemo?liwe
annoth - 2009-02-21, 20:20

Wcale nie. Dlaczego tak my?lisz?
Emmari - 2009-07-25, 10:25

Chcia?abym pisa?, wi?c pewnie b?d?. A wykszta?cenie? Marzy mi si? psychologia, ale teraz co druga osoba spotkana na ulicy jest psychologiem. Po polonistyce pieni??ków ma?o, a nauczyciel to praca stresuj?ca. G?ównie dla moich przysz?ych uczniów.
Mo?e jaka? fizjoterapia? Po?yjemy, zobaczymy...

Ann_ - 2009-07-25, 10:57

Turystyka i rekreacja, kurs na pilota wycieczek, a w ko?cu rezydent na Krecie ;D
Krystyna - 2009-07-25, 15:04

Ann_ napisał/a:
Turystyka i rekreacja, kurs na pilota wycieczek, a w ko?cu rezydent na Krecie ;D

To jest co? o czym my?l? do?? realnie. Chyba dlatego, ?e póki co nie orientuj? si? w kryteriach przyj?cia do takiej pracy ;) najpierw filologia, pó?niej turystyka, a na ko?cu rezydent. Nie wiem jeszcze gdzie, ale gdzie? gdzie jest ciep?o ^^.

Ann_ - 2009-07-25, 15:22

W?a?nie te? chc? gdzie jest ciep?o i ?adnie, mo?e troch? na Krecie j?zyk dziwny, ale nigdy tam nie by?am, a strasznie mi tam si? podoba i tam w?a?nie bym chcia?a, bo w sumie wcale nie tak daleko od domu ; ))
Agu - 2009-07-25, 16:03

Chcia?abym by? barmank? a poza tym mie? w?asn? cukiernie gdzie zajmowa?abym si? artystycznym wyrobem tortów :P
Taka jedna - 2009-07-26, 11:03

zmieni?o mi si? (kobieta zmienn? jest) chcia?abym si? zajmowa? nadal etyk? ale z zakresu teorii pa?stwowo?ci i z tego powodu id? na socjologi? jako 2 kierunek. Tylko jeszcze nie wiem czy w tym czy przysz?ym roku.
Straho - 2009-07-27, 09:28

Chc? zosta? ambasadorem ziemi we wszech?wiecie. W?drowa? po kosmosie statkiem na kszta?t jointa, i pali? bym marihuane z kosmitami, kopci? bym z nimi tak a? dym ucieka? by mi uszami.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group