Forum Dyskusyjne
dla wszystkich!

Prace domowe - Pytania z Historii. Kto pomo?e?

Mixmonia - 2007-03-24, 17:47
Temat postu: Pytania z Historii. Kto pomo?e?
Mam pro?b?!! Mo?e wyjde na lenia, ale mam mnóstwo pyta? do zrobienia w takich pracach kontrlonych, no i pomy?la?am, ?e mo?e kto? mi pomo?e znale?? odpowied? niektórych z nich ?? By?oby bardzo mi?o z waszej strony...

Wi?c pytania s? nast?pne-->

1) Uzupe?nij zdanie

Zgodnie z testamentem Boles?awa Krzywoustego ?l?sk otrzyma? ................................., Mazowsze ......................................., Wielkopolsk? ................................................., za? ziemi? sandomiersk?................................................

2) Uzupe?nij zdanie

Syn Henryka ............................................, Henryk..................., poniós? ?mier? w bitwie z .............................................. pod .................................... w roku.........................

3)Uzupe?nij zdanie

W?adc? tego zamordowano w roku............. na polecenie...................., w?adz? w Wielkopolsce przej?? wówczas ksi??? brzesko-kujawski..........................................,jednak odebra? mu j? król Czech..............................., koronowa? si? na króla Polski w roku..............................

4)Podkre?l, który z ni?ej wymienionych w?adców Polski nie by? z dynastii Piastów-->

a) Wac?aw II
b) Przemys?aw II
c) Kazimierz Wielki
d) W?adys?aw Herman

5) Dopasuj poj?cia do podanych definicji-->

tympanom, bazylika, rotunda, portal, absyda, filar, przezbiterium

................ozdobne obramowanie otworu wej?ciowego.
................pionowa podpora architektoniczna.
................budowla za?o?ona na planie ko?a.
................pó?koliste lub ostro?kowe pole pomieszczone nad portalem.
................cz??? ko?cio?a wokó? g?ównego o?tarza przeznaczona dla kleru.
................pó?koliste lub wielonoczne zako?czenie nawy lub przezbiterium.
................ko?ció?, w którym nawa g?ówna jest wy?sza od pozosta?ych.

6) Uzupe?nij zdanie

Wojna W?adys?awa ?okietka z Krzy?akami trwa?a w latach................., jej kuliminacj? by?a stoczona w roku 1331 nierozstrzygni?ta bitwa pod.....................

7) Które wydarzenia s? zwi?zane z panowaniem Kazimierza Wielkiego?

a)Pokój w Kaliszu
b)Zjazd w Wyszehradzie
c)Bitwa pod P?owcami
d)Przy??czenie do Polski Lwowa

8) Uzupe?nij zdanie

W?adys?aw Jagie?lo wyda? w roku 1422 przewilej....................., Gwarantuj?cy szlachcie.........................................................., za? w 1430-1433 przewileje..................................., gwarantuj?ce szlachcie..........................

9)Podkre?l zdania prwadziwe, dotycz?ce unii Polski z Litw?

a) W Krewie - wciela?a Litw? do Polski.
b) W Hordodle - pierwsza unia z Litw?.
c) W Lublinie - zawarta za panowania Zygmunta Augusta.
d) W Brze?ciu - ustala?a zasady wspó?istnienia obu pa?stw.

10) Która kolejno?? panowania w?adców Polski jest poprawna-->

a) Kazimierz Odnowiciel, W?adys?aw Herman, Boles?aw ?mia?y.
b) Kazimierz Wielki, Ludwik W?gierski, Jadwiga.
c) Przemys? II, W?adys?aw ?okietek, Wac?aw III.
d) W?adys?aw Jagie?lo, W?adys?aw Warne?czyk, Kazimierz Jagiello?czyk.

***

By?abym bardzo wdzi?czna jakby mi kto? pomóg? w tych pytaniach (Ju? nie musicie odpowiedzie? na wszystkie, prosz? chocia? o jakie umiecie :roll: )

Oby kto? lubia? Histori? na tym forum... :P

Krystyna - 2007-03-24, 17:58

Mixmonia napisał/a:

Zgodnie z testamentem Boles?awa Krzywoustego ?l?sk otrzyma? ................................., Mazowsze ......................................., Wielkopolsk? ................................................., za? ziemi? sandomiersk?................................................


Cytat:
Zgodnie z rozporz?dzeniem ?l?sk przypad? najstarszemu synowi - W?adys?awowi, Mazowsze i wschodnie Kujawy - Boles?awowi, Wielkopolska - Mieszkowi, ziemia sandomierska - Henrykowi, a ??czycka - ksi??nej Salomei.


Mixmonia napisał/a:
ozdobne obramowanie otworu wej?ciowego

Portal
Mixmonia napisał/a:
pionowa podpora architektoniczna.

Kolumna


Mixmonia napisał/a:
8) Uzupe?nij zdanie

W?adys?aw Jagie?lo wyda? w roku 1422 przewilej.....................,

Czerwi?ski
Mixmonia napisał/a:
Gwarantuj?cy szlachcie..........................................................,

zagwarantowa?, ?e nie b?dzie konfiskowa? ani zajmowa? maj?tku szlachcica bez wyroku s?dowego, s?dy za? b?d? s?dzi?y wg prawa pisanego oraz ?e nikt nie b?dzie ??czy? w jednej osobie urz?du s?dziego ziemskiego i starosty.
Mixmonia napisał/a:
za? w 1430-1433 przewileje...................................,

jedlne?ski, krakowski
Mixmonia napisał/a:
gwarantuj?ce szlachcie..........................

przywileje stanowi?y kodyfikacj? dotychczasowych zdobyczy stanu szlacheckiego.

Ps. google to fajna sprawa, naprawd?! :>


Mixmonia napisał/a:
9)Podkre?l zdania prwadziwe, dotycz?ce unii Polski z Litw?

a) W Krewie - wciela?a Litw? do Polski.
b) W Hordodle - pierwsza unia z Litw?.
c) W Lublinie - zawarta za panowania Zygmunta Augusta.
d) W Brze?ciu - ustala?a zasady wspó?istnienia obu pa?stw.

b, c,

Mixmonia - 2007-03-24, 18:08

dzi?ki jak narazie Mazina :*

[ Dodano: 2007-03-24, 18:16 ]
Mazina napisał/a:
Ps. google to fajna sprawa, naprawd?! :>


Wiem :P

Ale jakbym mia?a t? ch?? szukania tego wszystkiego, to by by?o dobrze i nie prosi?abym o pomoc tutaj :|

Pozatym tylko prosz? o te 10 pyta?. Ja mam do zrobienia 130 jeszcze z historii, 32 z wosu i 12 z j?zyka polskiego + wypracowania z wszystkich tych przedmiotów :?

Je?li kto? ma mi doradza? google, to niech lepiej nic nie pisze. Niech mi pomog? Ci co na prawd? chc?. Dzi?ki.

Zaheel - 2007-03-24, 18:30

6) Wojna W?adys?awa ?okietka z Krzy?akami trwa?a w latach 1320-1331, jej kuliminacj? by?a stoczona w roku 1331 nierozstrzygni?ta bitwa pod Po?owcami.


7) a,b, d


NIe wiele ju? pamietam z pierwszej klasy :P

Mixmonia - 2007-03-24, 18:35

Dzi?ki Zaheel! po troszku ka?dy i b?de mia?a te pytania z g?owy :roll:
Krystyna - 2007-03-24, 18:41

Co do 10 my?l?, ?e "a" ale nie jestem pewna :)
kakti - 2007-03-24, 18:44

10 b i d
Krystyna - 2007-03-24, 18:44

Cytat:
10 b i c

Jeste? pewny?!

O kurde. Dobrze, ?e nie pisz? matury z historii :D

kakti - 2007-03-24, 18:47

A nie sorka b i d pomiesza?y mi si? obydwie odpowied?i. Ale tego ju? jestem pewien.
Mixmonia - 2007-03-24, 18:51

Hehe spoko kakti

dzi?ki wam :wink: jeszcze tylko te reszte i ju? dam wam spokój :P


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group