Forum Dyskusyjne
dla wszystkich!

Prace domowe - Wiersz do recytacji

Achti - 2008-01-24, 21:51
Temat postu: Wiersz do recytacji
Znacie jakie? ciekawe wiersze, które ?wietnie nadaj? si? do recytacji? Chodzi mi o takie, które daj? du?e mo?liwo?ci popisu dla recytatora, niekoniecznie musz? by? proste. By?bym bardzo wdzi?czny za jakie? utwory ;)
Marki - 2008-01-25, 16:45

Zale?y co Ci? interesuje. Polecam wiersz Jana Lechonia "Iliada", ale je?eli co? innego Ci? interesuje, to napisz a co? si? znajdzie.
Achti - 2008-01-25, 17:01

Interesuje mnie wiersz, który daje 'pole do popisu' recytatorowi, to znaczy pozwala na modelacj? g?osem, ma jakie? przerwy, klimat. Swojego czasu recytowa?em "Alarm" S?onimskiego, ale chcia?bym nauczy? si? czego? nowego ;)

A ten wiersz zaraz przeczytam.

ankaanka - 2008-01-29, 22:13

Cytat:
"Alarm" S?onimskiego

fakt, genialny wiersz do recytatcji... Uwaga, og?aszam alarm dla miasta Warszawy! I cisza... (ehh pamieta si? 8) )

Jakbym teraz mia?a recytowa? na konkursie, gdzie nale?y wybra? dwa utwory (d?u?szy i krótki), to na krótki wybra?abym sobie "Mi?o??" Bursy. Na pocz?tku powtórzenie, które prowokuje, potem mo?na ?agodnie, pó?niej jakbym by?a chora psychicznie, a no koniec ?e z?a (ale to tylko mój wymys? :P ). Z d?u?szych póki co Jolanta Stefko - "Dziewczynka z zapa?kami" lub Roman Honet - "Oczy". Ale nie wiem, nie znam si? ;)

Nana - 2008-01-30, 11:06

Ja bym Ci polecia?a Szekspira - "Feniks i Truskawka" lub prof. Kazimierze D?browski (cho? nie jestem pewna, co do nazwiska) "Nadwra?liwi" :wink:
annnna - 2008-02-22, 00:03

Witam :)
Bior? udzia? w konkursie recytatorskim i jako? nie mog? znale?? utworów, a musz? wybra? fragment prozy oraz dwa wiersze. Mam ciep?y g?os, dlatego dobrze recytuj? wiersze liryczne. Ostatnio recytowa?am "cisz?" ma?gorzaty hillar, "jestem Juli?" po?wiatowskiej, i frament "wybór zofii" wiliama styrona w którym matka musia?a zdecydowac, ktore z dzieci ma oddac do komory gazowej. chcia?abym recytowa? co? podobnego, bo bardzo dobrze czu?am si? w tych tekstach...podmiotem lirycznym musi by? kobieta chyba ze nie ma form osobowych czasowników, które wskazywa?yby ze jest nim m??czyzna ;] pomó?cie... :)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group